Gamından gözlerim umman değil mi

Gamından gözlerim umman değil mi
Visalin can içinde can değil mi

Yazılmış hart ü hâlin bî-mürekkeb
Acayip suret-i Rahman değil mi

Eğer Tevrat eğer İncil ü Zebur
Ba hükm-i enbiya Furkan değil mi

Eğer derviş eğer mir ü selâtin
Bu beş gün dünyada mihman değil mi

Cihane ışk ile üryan gelenler
Gidende hem yine üryan değil mi

Bugünün fırsatın danlaya viren
Yolında cahil ü nadan değil mi

Günini hoş geçür miskin Hatayi
Gelen devran aceb devran değil mi

Mefâilün mefâîlûn faûlün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!