Bâtınum hicrinde cân dopdolu kandur mene

Bâtınum hicrinde cân dopdolu kandur mene
Ay yüzinde zâhirüm gül kimi handandur mene

Zehr-i hicrün leşkerinden kişver-i cânâ ne gam
Çün hayâlün gönlümün tahtı da sultandur mene

Bülbüt-i zârem yüzün bâğ ü gülistânım-dürür
Ol gülistan üstüne zülfün şebistandur mene

Ceşm ü mestün giceler niçün uyanmaz hâbdan
Kim işim her subh ü şam âh ile efgandur mene

Bu Hatayi’ye rakibün fitnesi kâr eylemez
Daima çün destgirim fazlı Süphan’dur mene

Fâilâtûn fâilâtün fâilâtOn fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!