Gönlimi çekdi şeha dağ-ı gamın dağ üstüne

Gönlimi çekdi şeha dağ-ı gamın dağ üstüne
Yine ol mâhın firakı çekdi bir dağ üstüne

Zülf-i rûyin hattı tek hiç kimse defter yazmamış
Tâki âlemde yazılmışdır kara ağ ustune

Gerçi güller çoh biter âlem gülistanında lik
Gülyüzin tek bitmemiş hiç gülsen ü bağ ustune

Ağ yüzin üstünde ol zülf-i siyahını götür
Bilmezem hamrâ gülin niçün konar zağ ustune

Bu Hatayi haste-dil her dem ümid-i vasl-içün
Döşemişdir yüzini kâpunda toprağ ustune

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!