Dilberâ hicrinde kim ki dîde -giryan olmadı

Dilberâ hicrinde kim ki dîde -giryan olmadı
Ateş-i ışkında her dem bağrı biryân olmadı

Gülyüzin azmine dün gitdim gülistan geştine
Senden ayru hâr buldı gül gülistan olmadı

Tâ senin hurşid-i ruhsarın ki gördim çeşmime
Bir bulut oldı kamer ol mâh-i tâbân olmadı

Munca kim gördi seni zâhid yüzini sevmedi
Lâcerem ol kâfirin gönünde imân olmadı

Bu Hatayi ışkına niçün halayık ta’n ider
Ol mehi kim gördi kim hüsnüne hayran olmadı

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!