Diyar-ı ıska sultânım dila men de zamanımda

Diyâr-ı ışka sultânım dilâ men de zamanımda
Vezîrimdir gam ü gussâ oturmış iki yanımda

Firak ü âteş ü derd ü elemler bağrımı yahdı
İlikler kara su oldı eridi üstühânımda

Men ol canbâz-ı serbâzım felek fevkindedir darım
Nice Hallâc-ı Mansûr’u yürütdim rîsmânımda

Men ol şahbâz-ı kûhsarım baş eğmem kulle-i Kaf’a
Nice anka gibi yavru uçurdım âşiyanımda

Hemen el ârhası yerde cihanın pâdişâhıdır
Hatayi hep geçen serden kadem koyan nişanımda

Vezin: Melâîlün mefâîlûn mefâîlün mefâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!