Canâ gönilde hemdem olan gam-dürür mene

Canâ gönilde hemdem olan gam-dürür mene
Görkim firak ivende ne hemdem-dürür mene

Ancah yüzin görende senin can değil melul
Zülfin kimi gönil dahi bir dem-dürür mene

Dil teşne olsa vâdi-i hicrinde gam yemen
Lâl’in zülâli çeşme-i zemzem-dürür mene

Niçün severdi haste-dil ey bî-vefâ seni
Bu çoh belâ ki hicrin ider kim-dürür mene

Miskin Hatayi vasi ile yüz il yaşar müdâm
Bu ömr kim zamanede bir dem-dürür mene

Mef’ûlü fâilatü mefâîlü fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!