Tâ seni gördim nigârâ dil mene yâr olmadı

Tâ seni gördim nigârâ dil mene yâr olmadı
Gerçi yâr oldı velâkin yâr-ı gamhâr olmadı

Gerçe şirin leb cihan mülkinde çohdır bişümar
Hokka-i lâ’lin kimi hergiz şeker-bâr olmadı

Gül gülistan içre çohdır nâzik ü zibâ veli
Arızın tek ey sanem hiç gülde ruhsâr olmadı

Kande kim mâ’şuk ola kûyinde vardır çoh rakib
Hansı güldir kim anın yanında bir hâr olmadı

Tâ seni gördi Hatayi valih ü şeydayidir
Hansi gözdir Hak yüzin görgeç ki bîdâr olmadı

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!