Ey cemâlin gülsitânı bağ-i minudır mene

Ey cemâlin gülsitânı bağ-i minudır mene
Cennet-i rıdvan ki dirier ol ser-i kûdır mene

Yüzin üste zülfini tâ gördim ey ruh-i revan
Gice gündüz ağlamag ışkında hoş hudır mene
as
Hicr-i sergerdanlığın çerh-i felekden görmenem
Bu cefâlarnı kılan ol yâr-i meh-rûdır mene

Giceler tâ subh olınca uyhu gelmez aynıma
Tâ hayalin daima çeşmimde karşudır mene

Anca yaş tökdi Hatayi firkatinden ey sanem
Hancaru bahsam gözimde yeryüzi sudır mene

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!