Sırr-ı ışkından senin her kim ki agâh olmadı

Sırr-ı ışkından senin her kim ki agâh olmadı
Kaldı mahrum tâ ebed makbul-i dergâh olmadı

Bilmeyen kendü vücudın Hakk’ı bilmez lâcerem
Kim ki bildi nefsini âlemde gümrâh olmadı

Gözgüsi pâk olmayanın çâre yohdur pasına
Kaldı mahrum tâ ebed tazi âna hem-râh olmadı

Her ne kılsan nik ü bed âhir sana ol tuş olur
Çekmedi şermendelik her kim ki bedhâh olmadı

Zevkine aldanmagil mekri yüküşdir dünyanın
Hansı gün hoş geçdi ki anın sonu âh olmadı

Zevk ü şevkin günlerinde kim olar yârim didi
Bir melâmet güni geldi kimseler yâr olmadı

Çün kul oldın ey Hatayi bende ferman ol yakın
Bende ferman olmayanlar lâyık-ı şah olmadı

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!