Ey melek hüsnin senin nur-ı Huda’dır bilmiş ol

Ey melek hüsnin senin nur-ı Huda’dır bilmiş ol
Sidredir boyun ne sidre müntehadır bilmiş ol

Men senin derd ü gamından incimen ey bîvefâ
Her ne cevr itsen mene ayn-ı vefadır bilmiş ol

Yoh dürür eşya içinde kimsene Hakk’dan cüda
Cilve kılan âleme nur-ı Huda’dır bilmiş ol

Gerçi çoh geldi resâlet devr-i Âdem’den berü
Hatmi cümle enbiyanın Mustafa’dır bilmiş ol

Gel vefa kıl bu Hatayi bendene yâ kılma kim
Ruz ü şeb virdim sana zikr ü duadır bilmiş ol

Fâilâtûn fâilâtûn fâilâtûn fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!