Ta gördi gözlerim seni ey hüsn ilen gani

Ta gördi gözlerim seni ey hüsn ilen gani
Mecnun misâli aklım ilen görmedim seni

Kûyinde özge mürg-i gönil dutmadı karar
Bülbül ne yere vara görib taze gülşeni

Yüzimni hâk-i pâ kılurem âstanına
Tâ kim değe yüzüme saadetlü dameni

Hublar cihanı cümle dutarsa eyâ sanem
Can olduğunca men dahi terk eylemen seni

Gitmez Hatayi cevr ile kapudan ey peri
Gülsen bilür men ol ser-i kûyinde külhanı

Mefûlü fâilâtû mefâîlü fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!