Gitdi ol dilber besi derd ü belâ kaldı mene

Gitdi ol dilber besi derd ü belâ kaldı mene
Ne belâ bilkim yöküş cevr ü cefa kaldı mene

Munca geldim men gedaya hiç inayet kılmadın
Eşiğinde kılduğım dest-i duâ kaldı mene

Müjde geldi dilsitânımdan ki katl oldı rakib
Şükr kim bigâne gitdi âşinâ kaldı mene

Anca kevkeb kimi yaş tökdi gamından gözlerim
Yer ile gök ile keyvanda baha kaldı mene

Ey Hatayi zülfü tek arındı yüzden zengibar
Dilber-i Çin ü Huten hubb-i Hıta kaldı mene

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!