Munca var itdin mene nâ-mihribanlığdan ne sûd

Munca var itdin mene nâ-mihribanlığdan ne sûd
Öldirenden sonra ey can mihribanlığdan ne sûd

Kahrın ilen telh geçdi çünki ömrim dünyada
Yaşım üzden isteyüben şâdımanlığdan ne sûd

Bilmezem niçün -dürür düşmenliğin bu nev ilen
Lürtını görsetmeyib hem bu yamanlığdan ne sûd

Çünki rahmin yoh-dürür men pîr-i ışkın haline
Bu cihan bağında ey servim civaniığdan ne sûd

Ey Hatayi dilberin çün kim cefa eyler sana
Bi-vefâ âlemde böyle zindegânlığdan ne sûd

Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!