Kim ki sermest oluben aşık-ı didar değil

Kim ki sermest oluben aşık-ı didar değil
Sen ana yar dime yar değil yar değil

Ruz-i mahşerde dutıb dameni sana direm
Bu dahi ey güzelim dünya vü gaddar değil

Zahid ol yüzni divara dutıb el götürür
Aşıkın maksudı didar ola divar değil

Şahımın gönli bilir ol ki ganidir hemişe
Münkir oldır ki bu sözlerime ikrar değil

Leşkerim gazilerim sofilerim pirlerim
Can ile başı bu yolda mene inkar değil

Kır Yezid ile Havarici tüket kalmaya hiç
Nişe kim Caferi mezhebe talebkar değil

Ev Hatayi bu cihan mülkine sen kalmayagör
Çünki hiç kimseye kalmadı sana yar değil

Fâilâtûn fâilâtûn fâilâtûn fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!