Ahan ol servin yanında su değil yaşımdır ol

Ahan ol servin yanında su değil yaşımdır ol
Ayağın altındaki basmag değil basımdır ol

Ta hayalinle senin def-i melal eyler gönil
Gitmesün dilden ki hoş hem-raz u sırdaşımdır ol

Men didim kim çeşm ü gamzen sihri dutdı alemi
Onların ser fitnesi kimdir didi kasımdır ol

Gözimin yaşın ki saldım içdüğim sudır mene
Bağrımın kanın ki gördim ağulu aşımdır ol

Can feda kıldı Hatayi dimedi ol bîvefa
Hayfa geçdi âşık-ı serbaz-kallaşımdır ol

Fâilâtûn fâilâtûn fâilitün fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!