Ey ki hicrin bendeni zâr itdi kaygular bile

Ey ki hicrin bendeni zâr itdi kaygular bile
Çeşm-i fettanın görib hayranem âhûlar bile

İstemez gönüm meşâmı zülfünüzden özge müşk
Müşki n’eyler kimse kim öğrendi ol bular bile

Ta gözim ol fitnelü kaş ü gözin gördi senin
Geçdi ömrim ah idüb ol çeşm ü ebrular bile

Anca ahdi gözlerimden kanlu yaşım sû-be-sû
Ahdi çeşmim zevrakı her suya ol sular bile

Şi’r içinde nisbet olmaz ey muhaddis bilmiş ol
Bu Hatayi’nin kelâmın her hatalular bile

Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün iâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!