Gel gönil pîr isteyeli bu kadim erkân ile

Gel gönil pîr isteyeli bu kadim erkân ile
Gerçek oktır Hak yoluna vara baş ü can ile

Canı terkin kılmayan canana vâsıl olmadı
Kul gerek kim mahrem ola hazret-i sultan ile

Kahrine şükr eyle gel kim Hak sana rahmeylese
Hem karin olmış ezelden küfr ü din iman ile

Öldüren sen dirilden sen sahlayan sensin hakim
Yoh imiş bir senden özge âyet-i Kur’an ile

Bu Hatayi ta ezelden ışkına yoldaş idi
Gönlini şâd eyleyendir sen keremlü han ile

Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!