Biz Ezelden Ta Ebed Meydana Gelmişlerdenüz

Biz ezelden ta ebed meydana gelmişlerdenüz
Şah-ı Merdan aşkına merdane gelmişlerdenüz

Yazmağa Hakk’un Kelamullah’ı natık şerhini
Bu beyanun ilmine Kur’an’e gelmişlerdenüz

Gayı mutlak’dan temaşa’yı ruh-i ziba içün
Bu şehadet mülküne seyrane gelmişlerdenüz

Kainatı suret-i Rahmene tebdil eylerüz
Ruh-i Kuds’ün Ruhıyuz insane gelmişlerdenüz

Bir mu’anber turranın küfrine amenna deyüb
Hakk’a teslim olmuşuz iymane gelmişlerdenüz

Sak-i Baki elünden mest olub içmekteyüz
Katre-i mest olmışuz mestane gelmişlerdenüz

Ey Hatâyî iyd-i Ekberdür cemali dilberün
Biz bu iyd-i Ekber’e kurbane gelmişlerdenüz

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!