Pür şerab olsun hemişe üş bu cam-ı dostkam

Pür şerab olsun hemişe üş bu cam-ı dostkam
Meclis içre düşmesün ol dost elinden mey müdam

Sakiya ol camı sen doldır tamam et sunbize
Ömri noksan olsun anın kim didi anı haram

Badeden pürdir sürahi dameninde ol müdam
Sanasın güller biter pehlû-yi serv hoş hıram

Zihi gülzar-ı musaffa zihi bezm-i pür safa
Ol bize eyler tevazu biz ana her dem selam

Fikr ü zikrim her dem ol sultan-ı alemdir menim
Bu Hatayi haste anın Kanber’ine bir gulam

Failatûn fâilâtûn fâilâtûn fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!