Geldi sürahi meclise ref eylemiş nikab

Geldi sürahi meclise ref eylemiş nikab
Nur eyledi bu meclisi zerrin pür âftab

Manend-i cam-ı Hızr Nebi’dir misal ilen
Âb-ı hayat içindeki can bahş iden şerab

Gıl gıl ider mataraya ya’ni dıgıl dıgıl
Baş indirir piyâleye kim kılma içtinab

Maşuk-ı serv kameti mahbub-ı sim ü ten
Tavus-ı ravza cilve kılur çıhmış ez-hicab,

İçmiş şerab-ı lâ’li cü serhoş öper ayağ
Nakl eylemekde can ü ciğerden dilber kebab

Âyine-i Sikender ü hem câm-ı cem budır
İzhar ider cihanda kılur şeyhi çün şebab

Her yerde kim otura Hatayi o huri veş
Gökte melâik ohuya ya leyten-i türab

Vezin: Mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!