Zerre-i mihrinde daim ey cemal-i âftab

Zerre-i mihrinde daim ey cemal-i âftab
Ebr-i yüzinden getürgil dutmagil menden hicab

Dur didim yârin kûyinden ey rakib-i rû siyah
Haste bülbül var iken n’eyler gülistanda gurab

Ey gözi nergis yüzü gül tek boyı serv-i revan
Tâ ki senden ayru düşdüm hasteyem halim harab

Cennet-i vaslında ey canım meni dur itmegil
Men firakın ataşından çekmişem derd ü azab

Bu Hatayi hakkına daim dutubdır çoh ümid
Akıbet rahm eyle ana saat-i yevmü’l-hesap

Vezin: Fâilâtûn fâilâtûn fâilâtûn fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!