Ol peri ışkına men candan giriftar olmuşem

Ol peri ışkına men candan giriftar olmuşem
Kim firâk-ı mihnetinden ruz ü şeb zâr olmuşem

Tâ ki düşdim ol nigârın meh yüzi hicranına
Derd ilen seyyare tek her gîce bî-dar olmuşem

Tâ ki qülzâr-ı cemâlinden cüdâyem ey sanem
Her zaman bülbül teki der ışk-ı gülzâr olmuşem

Çünki ışkın gencini gönümde pinhan eyledim
Ruz i şeb ol gence men her dem nigehdâr olmuşem

Tâ seni gördi rakib ilen Hatayi haste dil
Dem be dem yanar vücudım ser be ser nâr olmuşem

Failâtün failitûn failatûn failün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!