Ey cemalindir senin ilâhi nurun mazharı

Ey cemalindir senin ilâhi nurun mazharı
Üste Beytullah kaşın mihrabı kaddin minberi

Sen neçük sun-ı Huda’sın ey melek yüzlü beşer
Yüzini görgeç ohur uşşak Allahu ekberi

Tâ yaratdı yer ilen göğü Teâlâ şanına
Görmedi hiç kimse sen tek dilber-i mahpeykeri

Çin çerisi sanasen kim dutdı Rum iklimini
Tâ yüzin gerdine düşdi zülf-i mûşk anberi

Ruz ü şeb ay ü güneş gerd fülkini dür ider
Şeb çerağ olmışdır istersen bütinin ahteri

Kametin pest eyledi servi çemende ey sanem
Arızın kıldı hacil bağlarda verdi ahmeri

Dünyada her kim kılur bir padişahın hizmetin
Bu Hatayi bendedir sıdk ile şahın çâkeri

Fâilâtûn fâilâtûn fâilâtûn fâilûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!