Ta meni ayırdı devran sevgü yarimden menim

Ta meni ayırdı devran sevgü yarimden menim
Incidi gökde melaik ah ü zarımdan menim

Suretin gördim nigara valih ü sevdaayı men
Firkatin devr eyledi sabr ü kararımdan menim

Ey peri-peyker seni andan beri kim görmişem
Hüsnin ayırdı karar ü ihtiyarımdan menim

Hasretem Yakub tek Yusuf yüzine ey saba
Tanrı içün bir haber algıl nigarımdan menim

Ey Hatayi her tüğün titrer hazan yaprağı tek
Ta meni dur etdi devran nevbaharımdan menim

Failitün failatün failatün failün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!