İnüb yerden göğe bina kuranlar

İnüb yerden göğe bina kuranlar,
Ali ile Muhammed’in aşkına,
Melekler misâli secde duranlar,
Ali ile Muhammed’in aşkına

Şeytanı sürdüler düş eylediler,
Yezid’in bağrını taş eylediler
Kırklar velayeti fâş eylediler
Ali ile Muhammed’in aşkına

Muhammed Ali’dir kuran bu yolu,
Mü’mine saçıldı tarikat gülü,
Bîr ulu dergâhtır sürün bu demi,
Ali ile Muhammed’in aşkına

Muhammed Ali’nin cemine vardı,
Kırklar da silkinüb ayağa durdu,
Doksan bin erenler semaha girdi,
Ali ile Muhammed’in aşkına

Şah Hatayi’m hatm eyledim kelâmı,
Evvelâ Cibril’e verdi selâmı,
Mahrum olmaz seven şahı, imâmı,
Ali ile Muhammed’in aşkma

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!