Kudret Kandilinde Parlayup Duran

Kudret kandilinde parlayup duran
Muhammed Ali’nin nûrudur vallah
Zuhûra gelüp de küffârı kıran
Elinde Zülfikar Ali’dir billâh

Elinde Zülfikar altında Düldül
Önünde Kanber’i dilleri bülbül
Hazret-i Fâtıma cennette bir gül
Anı Ali’ye Verdi Habîbullah

Zuhûra geldiler Hasen Hüseyin
Anların nûrundan ziyâlandı din
Kırklara buluştu Zeynel Abidin
Tutarız yasını hasbeten billâh

Muhammed Bâkır’dan Ca’fer-i Sâdık
Şâhım Mûsa Kâzım Rızâ’yı dedik
Tarikat eliyle cismimiz yuduk
Hak dedi mü’minin kalbi Beytullah

Takî, Nakî On İki İmam cânı
Hasen-i Askerî Cem’in sultânı
Elinde hücceti sâhib zamânı
Sıdk ile dileriz gönderir Allah

Hatâyî’m teslim et özün üstâza
Elinde Zülfikâr hem ehl-i gazâ
Bin bir dondan baş gösterdi Murtezâ
Bir mürşid belinden geldik eyvallah

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!