Bahârın Geldiği Neden Bileyim

Bahârın geldiği neden bileyim
Gül dikende biter bülbül daldadır
Eyyûb’un teninde iki kurt kaldı
Biri ipek sarar biri baldadır

Gönlüne getirme şek ile gümân
Seyyid Nesîmî’ye de ol oldu şân
Tanrı ile bin bir kelâm söyleşen
Ali Medîne’de Mûsâ Tûr’da dır

Şerîat yolunu Muhammed açtı
Tarîkat gülünü Şah Ali seçti
Şu dünyadan nice yüz bin er geçti
Anlar ittifakta Mehdî yoldadır

Âdemin hâtemin zât-ı Fazlullâh
Eşyâyı gark etmiş bu bir sırrullâh
Şehinşâh-ı kutb-i âlem zıllullâh
Kudret-i nârı mü’min kuldadır

Şah Hatâyî’m eydür sırrını deme
Kılagör namâzın kazâya koma
Şu yalan dünyâda hiç sağım deme
Tenin teneşirde sinin saldadır

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!