Dünyâdan Elin Çek Divâne Gönlüm

Dünyâdan elin çek divâne gönlüm
Ulaş bir üstâda er ile görüş
Mürşid nazarını yâd ederse dil
İkilikten geçüb bir ile görüş

Er eteğine yüz sürmek dilersen
Aslına zâtına ermek dilersen
Hakk’ın Cemâl’ini görmek dilersen
Nûr ile nûr olup sır ile görüş

Sen nefsini öldür olagör yeksân
Varlık gömleğini eylegil üryân
Yedi iklim dört köşede Lâmekân
Erenlerin sırrı nûr ile görüş

Âşık-ı sâdıklar ola gelmiştir
Ağlayanlar bugün güle gelmiştir
El ele el Hakk’a bula gelmiştir
Tanı kendi özün pîr ile görüş

Hatâyî biçâre kuldur şâhına
Hünkâr Hacı Bektaş nazargâhına
Deli gönül hâk ol düş dergâhına
Er olayım dersen er ile görüş

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!