Dem-be-dem yol gözlerem ol sevgü yârim gelmedi

Dem-be-dem yol gözlerem ol sevgü yârim gelmedi
Kalmışem kış mihnetinde nevbahârım gelmedi

Hayli müddettir ki men tâ ayru düşdim yârden
Görmek içün hadden ötdü intizârım gelmedi

Tâ ki gördüm uyhuda men ol perişan zülfünü
Yerine andan beri sabr ü karârım gelmedi

İhtiyarım gitdi elden can ü dilden el yudum
Ol menim can ü gönilden ihtiyarım gelmedi

Hastedir miskin Hatayi bir misal-i andelib
Hûsn bağında cemali gülzârım gelmedi

Fâilâtün fâilâtön fâilâtûn fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!