Ey meni hayran iden derhâb gördim men seni

Ey meni hayran iden derhâb gördim men seni
Ne peri ne âdemi mehtâb gördim men seni

Göreli mihr-i ruhin çeşmim müneverdir menem
Dünyada hurşid-i âlem-tâb gördım men seni

Işgının deryasına gark olmuşem gavvas tek
Bahr-i dilde lülü-i sirâb gördim men seni

Yüzin üste göz ilen kaşın ki tâ kim görmişem
Kıble-i uşşak içün mihrâb gördim men seni

Ey Hatayi dilberin hurşid-i tabandır meğer
Kim bahanda didesi pür âb gördim men sen

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!