Gece gündüz isteğim dildar-ı yarim bulmuşem

Gece gündüz isteğim dildar-ı yarim bulmuşem
Can ü dil kurtuldı gamdan gamküsarım bulmuşem

Gökde isterdim men ol mahımnı buldım yerde üş
Hamdülillah kim gönilde intizarım bulmuşem

Hiç kararım yoh idi sabrım tükenmişdi veli
Ber kararım kim enîs-i rûzigarım bulmuşem

Bahtıyarem baht elinden şadımanem dil ferah
Çün menim can ü gönilden ihtiyarım bulmuşem

Var iken gönüm açıldı serbülendim nişe kim
Servi boylu gonca leblü gülizarım bulmuşem

Zulmet-i hicran yine firûz buldı gitdi gam
Tali’im ferhunde mah-ı tab-darım bulmuşem

Ey Hatayi şûkr kıl Hakk virdiğine ruz ü şeb
Suni sani kudret-i Perverdigarım bulmuşem

Failatün failatün failatün failün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!