Eğildim secde kıldım hanedane

Eğildim secde kıldım hanedane
Nuş itdim şerbetinden kane kane

Zihi devlet beşaret men gedâya
Yürürken uğradım men bir dükâne

Saraf olan bilür gevher bahasın
Mubah olmış-dürür pîr ü civâne

Erenler asmanın direğidir
Direk yerden dayanır âsmâne

Ululug ister isen kullug eyle
Ayag bir bir basarlar nerdübâne

Cihanı açdı Sultan Hayderoğlı
Irişdi gaziler kevn ü mekâne

Yüridim bağına kıldım teferrüc
Erenler yatağı nakş-ı cihâne

Sürer Düldül çalar şah Zülfikâr’ı
Ali’den kaldı bu darb ü nişane

Hatayi’yem bugün meydan içinde
Şahın medhin ohurum dervişane

Mefâîlün mefâilün faulün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!