Bir Gün Muhammed Evde Otururken

Bir gün Muhammed evde otururken
Dört melâik ana nidâ getürdü
Selmân’ın çeğnide geldi bir oğlan
Ne güzel izzetle kelâm getürdü

Muhammed oğlanın selâmın aldı
Kalkuben ayağa buyurun dedi
Muhammed oğlana yerini verdi
Oğlan geçti seccâdeye oturdu

Cebrâil der bu oğlanı bilsevüz
İzzet edüb selâmını alsavuz
Üstümüzde benlik vardır görsevüz
Ayağına yüzümüzü sürüdü

Muhammed der bu oğlan Ali’dir
İns ü cinn ü meleklerden uludur
Gerçeklerin izzet etmek yoludur
İşitti Cebrâil özün yitürdü

Ali yaradılmış mısın sen dedi
Muhammed yüzünü gördü dost dedi
Melekler Ali’den nişan istedi
Zühre yıldızın alnında getürdü

Oğlanın Ali idüğün bildiler
Mürvet deyüben dârına durdular
Özlerine hayli sitem sürdüler
Birisi cennetten elma getürdü

Elmayı getürüb tercemân kodu
Şah eline alub çâr pâre kırdı
Birini Muhammed nitti gördü
Uçan melekler dergâha yetürdü

Hakk Teâlâ gör nice nazar kıldı
Cümle velâyeti Şah ana verdi
Biri Düldül biri Zülfikâr oldu
Fâtıma vü Kanber anda yaturdu

Şah Hatâyî eydür özün bilenler
Arayub özünde gevher bulanlar
Üstad nazarında kâmil onlalar
Anlar da özün dergâha yetürdü

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!