Hak Teâlâ Cebrâil’e

Hak Teâlâ Cebrâil’e
Cebrâil’im gelsün dedi
Varın söylen Halîl’ime
Ahdi yerin bulsun dedi

Yine geldi bayram ayı
Titirer Halîl’in canı
Yavrum İsmail’im seni
Hakk’a kurbân demiş dedi

Hak kabûl ederse meni
Ata sen hiç çekme gamı
Koç kuzu kurbân olmazsa
Serim Hakk’a kurbân dedi

Çıkın bakın da zevâlden
Yönün çevirmiş kıbleye
Belki telâş verem ata
Ellerim bağlasın dedi

Ellerin bağla bağladı
Anâsı uğrun ağladı
Yetmiş yedi kere çaldı
Kessene hey zâlim dedi

Bıçak dedi hâşâ hâşâ
Niçün çaldın meni taşa
Taşı kestim baştan başa
Kesmem İsmail’i dedi

İsmail kalktı uyandı
Boyunca nûra boyandı
Yâ Halil nice dayandı
Yavrum İsmail’im dedi

Kurbânı gönderdi delil
Cebrâil önünce gelür
Men senden cömerdim Halil
Kaldır İsmail’i dedi

Ağlar iken gülüştüler
Göz yaşların siliştiler
Hep döşendi Peygamberler
Koç etini bölüştüler

Hatâyî’m bayramda kurbân
Ola derdlilere dermân
Sırâtı geçmeye insân
Korkmasın kullarım dedi

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!