Vücûdum Şehrin Seyr Edüb Gezerim

Vücûdum şehrin seyr edüb gezerim
Didar ile mahabbete aşk olsun
Hemen bir nesnede kaldı nazarım
Didar ile mahabbete aşk olsun

Aşkın cûş eyledi geçti serimden
Artup gelür mahabbetin nurundan
Niyazımız budur Gani kerimden
Didar ile mahabbete aşk olsun

Kudret kandilinden attı dâneyi
İndi levhi üzre tuttu binayı
Cünbüşe getüren çerh-i fenayı
Didar ile mahabbete aşk olsun

Fil yükün yükletme karınca çekmez
Dürlü reyhan çoktur gül gibi kokmaz
Dünya malın versen bize gerekmez
Didar ile muhabbete aşk olsun

Yücelerde olur ol hümâ kuşu
Dostun mahabbettîr âşıka işi
Pîrim Hatayî’dir cümlenin başı
Didar ile mahabbete aşk olsun

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!