Hatâ Ettim Hudâ İçün Bağışla

Hatâ ettim Hudâ içün bağışla
Muhammed Mustafâ içün bağışla

Safî nesli Cüneyd ü Hayder oğlu
Aliyy’ül-Murtezâ içün bağışla

Hasen aşkı ile meydâna girdim
Hüseyn-i Kerbelâ içün bağışla

İmâm Zeynel-Abâ Bâkır ü Ca’fer
İmâm Kâzım Rızâ içün bağışla

Severem Şah Takî vü hem Nakî’yi
Hasen Asker livâ içün bağışla

İmâm Mehdî eşiğinde kul olan
Ol eşikte velâ içün bağışla

İmamlar nûr olubdur ey Hatâyî
Ki ol nûr-i Hudâ içün bağışla

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!