Bendesiyem Can Ü Dilden Padişahımdır Ali

Bendesiyem can ü dilden padişahımdır Ali
Gözlerim nuru ziyası bedr-i mahımdır Ali
Yoluna hak olduğum püştü penahımdır Ali
Kıblegahımdır Muhammed secdegahımdır Ali

Men Hasen Hulk-i Rıza’nın bir muhibb-i haliyem
Hamdülillah kim hasedle kibr ü kinden haliyem
Şah Hüseyn-i Kerbela’nın baş açık abdalıyem
Kıblegahımdır Muhammed secdegahımdır Ali

Şah Zeynel Abidin hem Bakır ile Ca’fer‘i
Biliniz bunları sevmektir iman ey din eri
Daima söyle bu nutku olmayasın serseri
Kıblegahımdır Muhammed secdegahımdır Ali

Musa-i Kazım’ı her kim bildi oldu ehl-i Hak
Gel şehim şahı Ali Musa Rıza’dan al sebak
Ten gözünü giderüb can gözü ile ana bak
Kıblegahımdır Muhammed secdegahımdır Ali

Şah Taki vü ba Naki’nin kulu ol ey bahtiyar
Bunları sevene rahmet eyledi Perverdigar
Mü’min olanlar bu nutku zikr ederler aşikar
Kıblegahımdır Muhammed secdegahımdır Ali

Askeri’ye asker olmak diler isen ey hümam
Kıl tevella hanedana Ahmed’i bulgıl tamam
Hatm oliserdir imamet Mehdi’de beyn-el-enam
Kıblegahımdır Muhammed secdegahımdır Ali

Ey Hatâyî gafil olma işbu dünya fanidir
Her ne kim geldi vücude alemin mihmanıdır
Bu kelamı vird edinmek arifin erkanıdır
Kıblegahımdır Muhammed secdegahımdır Ali

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!