Biz De Hânedana Gider Der İdik

Biz de hânedana gider der idik
Mihmân canlar bize safâ geldiniz
Her sabah her sabah yüzüm üstüne
Mihmân canlar bize safâ geldiniz

Beli dedik bir gerçeğin destine
Canım kurbân olsun Hakk’ın dostuna
Her sabah her sabah yüzüm üstüne
Mihmân canlar bize safâ geldiniz

Tuttuğumuz bir gerçeğin elidir
Gittiğimiz imâmların yoludur
Serçeşmemiz Hacı Bektaş Velî’dir
Mihmân canlar bize safâ geldiniz

Gitti yoldaşlarım kaldım yalınız
Bağçede açılur gonca gülümüz
Şeker mahabbetiz tatlı dilimiz
Mihmân canlar bize safâ geldiniz

Baykuş gibi ne beklersin vîranı
Şükür olsun seni bize vereni
Sultan Hatâyî’nin işi yereni
Mihmân canlar bize safâ geldiniz

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!