Mürşidlikten Size Budur Erenler

Mürşidlikten size budur erenler
Her ne ister menzil nere buluna
Güneş gibi tulû’ ede burcundan
Ay ile gün doğub anda doluna

Mürşid oldur tâlibini pişire
Elin alub azmaklıktan devşire
Günde bin kez teber vursa başına
Lâ demeye ver nasîbin alana

Tâlib deme pîr yanında utana
Tâlib denmez pîr yanında ötene
Gümân ile yatur olsa siteme
Yuma anda murder gönder sinine

Pîr oldur ki pir yurdunda otura
Tâlibin noksan yerini yetüre
Tesellî verüben yola getüre
Eriştire dört kapunun hepine

Hatâyi’yem çâr köşeyi gezerem
Aşk kitâbın okuyuben yazarem
Mürşidine kec bakandan bîzârem
Ne çağıram ne hod varam yanına

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!