Gevherin Geçmeyen Yerde

Gevherin geçmeyen yerde
Satma kardaş kerem eyle
Lâ’l taşını çay taşına
Katma kardaş kerem eyle

Gördün bir yerde âşinâ
Her ne dersen öz başına
Yol taşını yol kuşuna
Atma kardaş kerem eyle

Gördünse bir yerde rakîb
Neylersin yüzüne bakıb
Münkiri katâra çekib
Yedme kardaş kerem eyle

Firdevs güllerinden misin
İmâm kullarından mısın
Ali oğlundan mısın
Gitme kardaş kerem eyle

Hatâyî’m çağırır ere
Dünyâ böyle gelmiş zîrâ
Ârif okun abes yere
Atma kardaş kerem eyle

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!