Gönülleri Şâd Eyleyen

Gönülleri şâd eyleyen
Hak bir Muhammed Ali’dir
Bu yolda irşâd eyleyen
Hak bir Muhammed Ali’dir

Gönüllere gevher ekenler
Ehl-i Hak özün dökenler
Mîzan terâzu çekenler
Hak bir Muhammed Ali’dir

Biçildi hulle-i kisbe
Cümle âlemin eyisi
Gazîlerin sermâyesi
Hak bir Muhammed Ali’dir

Terâzûsun heng eyleyen
Dört kapuyu deng eyleyen
Küffâr ile ceng eyleyen
Hak bir Muhammed Ali’dir

Balık kursağında yatan
Oynayub hırkatı üten
Gemi gark oldukta tutan
Hak bir Muhammed Ali’dir

Ak deveye binüb giden
Gülzârından yedüb giden
Kırklar ile sohbet eden
Hak bir Muhammed Ali’dir

Hatâyî’m der efendimiz
Hem pîrimiz üstâdımız
Heman bizim murâdımız
Hak bir Muhammed Ali’dir

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!