Gaibden Delil Göründü

Gaibden delil göründü
Dedem hoş geldin hoş geldin
Bizi sevüb sevindirdi
Dedem hoş geldin hoş geldin

İki cân idik birleştik
Mahabbet kapusun açtık
Şükür Dîdâr’a eriştik
Dedem hoş geldin hoş geldin

Üstümüze yol uğrattın
Gevher aldın gevher sattın
Erliğini isbât ettin
Dedem hoş geldin hoş geldin

Bir ağaçta güller biter
Dalında bülbüller öter
Şâhıma bergüzâr gider
Dedem hoş geldin hoş geldin

Böyle Şah Hatâyî’m böyle
Pîrim destur versin söyle
Şâha benden niyâz eyle
Dedem hoş geldin hoş geldin

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!