Ruşen yüzün ki zülfün olubdır nikab sana

Ruşen yüzün ki zülfün olubdır nikab sana
Nisbetdir ebr içinde meh ü âftab ana

Işkın senin ki mahzen-i genc-i ilâhidir
Andan dürür ki mesken olubdır harab ana

Işkın nedir cihanda senin ey peri sıfat
Hayran-dürür gezen felekde gezer mâhtab ana

Uyhuda gözlerim nice görsün cemalini
Işkında çünki gelmedi bir zerre hâb ana

Âşık-dürür yanağına zülfün Hatayi tek
Andan düşer bu veçhile bu piç ü tâb ana

Vezin: Mefûlü fâilâtü metâilü fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!