Minbad eğer menimle habib olsa âşina

Minbad eğer menimle habib olsa âşina
Men canımı yolında anın eylerim feda

Gülgün yüzin hayâline düşdi gönil yine
Benzim sarardı derd ile mânendi kehrüba

Darü’ş-şifâya gitmedüğim candan ötrüdür
Ey cismimin hayâtı lebindir mene şifa

Çeşmin cihanda fitne vü âgub gösterir
Her dem kıyâmeti koparur kametin mene

Yastan Hatâyî yar eşiğin îtikadile
Şam ü seherde devleline eylegil dua

Vezin: Mef’ûlû fâilatü mefâîlü fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!