Gel öğüt vereyim öğüt alırsan

Gel öğüt vereyim öğüt alırsan,
Hizmet eyle yine gülü bulunca,
Kervan gider sakın geri kalırsın,
Hemen elden koma yolu bulunca.

Öldürse de çıkmaz yoldan yol eri
Gerçeklerin elindedir yuları
Göründü seyreyle akan suları
Karışır ummâna seli bulunca

Arı oldum her çiçekten alırsın
Balın damızlığın kande bulursun
Yetmiş bin ayete delil olursun
Anlayıp da bu ma’nayı bilince

Dinleyip de bu ma’nayı yazmalı
Her kişi halince kuyu kazmalı
Yedi padişahlık yeri gezmeli
Haline münâsib eri bulunca

Sil süpür kalbini sütten beyaz it
Öldür nefisini şeytandan ant
Doksan dokuz ere çıktı Bayezit
Haline münâsib eri bulunca

Şah Hatayi’m eydür bakma bu hale
Gönlümüzde vardır bir ulu kale
Elif gele ayın gele mim gele
Derdli kullar dermanını bulunca

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!