Her dem gamında nale vü ahım yeter mene

Her dem gamında nale vü ahım yeter mene
Dünya yüzinde ol yüzi mâhım yeter mene

isbât kılmışem ruh-i zerd eşk-i sürhimi
Dâvi-i ıska böyle güvâhım yeter mene

Âlem halayıkı mene cümle hasud ola
Ol âstanın iti penâhım yeter mene

Zahid öğinme tali-i sa’dım dib-i yügüş
Sen var işine baht-ı siyahım yeter mene

Kesme ümid rahmet-i Hak’dan Hatayi sen
Cümle hatada lutf-i ilâhım yeter mene

Mef’ûlü fâilatü mefâîlü fâilün

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!