Ey gül yanağlu leblerine can disem yeri

Ey gül yanağlu leblerine can disem yeri
Zülfine küfr yüzine imân disem yeri

Sordım tabibe derdime derman bulınmadı
Bu derd-i ıska lâlini derman disem yeri

Kim eşiğini yastana devlet bulur müdam
Ol âstane saye-i Sübhan disem yeri

Bir mur-i hastenin ki kapunda makamı var
Men ol makama mülk-i Süleyman disem yeri

Buldı Hatayi zikr-i cemalinde nur-ı Hakk
Sahn-ı rahını safha-ı Kur’an disem yeri

Mef’ûlü fâilâtü mefâlian failûn

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!