Erenler Serveri Şâh-ı Velâyet

Erenler serveri Şâh-ı Velâyet
Aldı mü’minlerin elin eline
Hânedan dostuna eyler hidâyet
Mü’min olanları çeker yoluna

Eğer bende isen Şâh-ı Merdân’a
Ali gibi sen de kalma noksâna
Bir tâlibi pişir, getür meydana
Ezel ebed lâ gelmeye diline

Nasîhattır benden sana emânet
Sâdık emânate etmez hiyânet
Yemek ile içmek içün bir âdet
Kurdu Hakk Arslanı mü’min kuluna

Erenler gittiği yolları gözle
Gözlet bir kâmilin izini izle
Mü’min kardeşlerin aybını gizle
Girmek ister isen rahmet gölüne

Mürşide rehbere eyle itâat
Zâhirde bâtında gözle sadâkat
Muhammed Ali’den kaldı emânet
Bağçe donanınca güller alına

Muhammed Ali kırklara katıldı
Anda varlıkları cümle atıldı
Bir Yahûdiye kul oldu satıldı
İstek Hakk olduğu bundan biline

Şah Hatâyî cennet kapusun açtım
Cömerd olanların dolusun içtim
Bahîl olanları ayırdım seçtim
Bahîlden gayrısı cemde buluna

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!