Bizim İçtiğimiz Dolu

Bizim içtiğimiz dolu
Erenlerin dolusudur
Ummânlara dalub giden
Erenlerin gemisidir

Hiç ummâna dalmadın mı
Dalub gevher almadın mı
Tâlib yola gelmedin mi
Yine kendi bilisidir

Ulu şarlar bedestânlar
Al çiçekli gülistânlar
Ala gözlü mestâneler
Pîrim Ali korusudur

Kimdir bunu böyle deyen
Erenlerden öğüd alan
Yeşil alem çeküb gelen
Pîrim Ali kendisidir

Şah Hatâyî Didâr’a bak
Mansur ipin boynuna tak
Nesîmî oldu Hakk’la Hak
Ol üzülen derisidir

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!