Be Erenler Be Gaziler

Be erenler be gaziler
Gelen Murteza Ali’dür
Yezid’e batın kılıncın
Çalan Murteza Ali’dür

Alçağa indirmiş özünü
İder Hakk’a niyazunu
Kırklar ile bir üzümi
Yiyen Murteza Ali’dür

Turnaya virmiş sesini
İmamlar çeker yasını
Yine kendü devesini
Yiden Murteza Ali’dür

Getür ahret azuğunu
Aşık çeker yazuğunu
Muhammed’in yüzüğünü
Yundan Murteza Ali’dür

Cennetin yemişi alma
Sarar benzim sarar solma
Şah Hatayim inkar olma
Gelen Murteza Ali’dür

İlgili Diğer İçerikler

Be Sociable, Share!